Головне управління ДПС
у Харківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Бюджетні рахунки та рахунки для сплати єдиного внеску

 Взаємодія платників  з органами податкової служби здійснюється дистанційно у режимі реального часу через персоналізований сервіс «Електронний кабінет». Базовий функціонал електронного кабінету дає можливість у режимі онлайн  переглядати  дані карток особових рахунків про стан розрахунків з бюджетами.

Запити на отримання електронного витягу  інформації щодо стану розрахунків з бюджетами потрібно направляти до органів Державної податкової служби засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" через персоналізований сервіс  «Електронний кабінет платника».

Увага! Платникам, які використовують для сплати податків єдиний рахунок

 Інформацію про рух коштів на єдиному рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску в актуальному стані платники податків мають можливість переглянути в режимі «Єдина картка платника» пункту меню  «Єдиний рахунок» Електронного кабінету.

 До уваги платників податків !

 При заповненні доручення на сплату платежів необхідно дотримуватися Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок», затверджений Наказом Міністерства Фінансів України від 24.07.2015 №666 із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.2020 №847.

 

Приклади заповнення поля

«Призначення платежу» розрахункових документів на сплату податків зборів та єдиного внеску

(КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК)

 

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі

сплати грошового зобовязання з податків і зборів

 

*

;101

;30120659

;ПДВ за серпень

;

;

        ;

*

;101

;2475241527

;Бондаренко Петро Іванович

;

;

        ;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 - * - службовий код

2 - 101 – код виду сплати

3 - 30120659 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату

      або

      2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків   (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату

4 - роз’яснювальна інформація про призначення платежу (для юридичних осіб)

       або

      прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)

5 – не заповнюється

6 – не заповнюється

7 – не заповнюється

 !При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати єдиного внеску

 

*

;101

;30120659

;єдиний внесок за червень

;

;

        ;

*

;101

;2475241527

;Бондаренко Петро Іванович

;

;

        ;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 - * - службовий код

2 – 101 – код виду сплати

3 - 30120659 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (для юридичних осіб)

      або

     2475241527 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер платника), який здійснює сплату (для фізичних осіб)

4 - роз’яснювальна інформація про призначення платежу (для юридичних осіб)

    або

     прізвище, ім’я, по батькові платника податків (для фізичних осіб- підприємців)

5 – не заповнюється

6 – не заповнюється

7 – не заповнюється

 !При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками

 

Перелік кодів видів сплати

 

Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків (КРІМ СПЛАТИ НА ЄДИНИЙ РАХУНОК)

 

101- Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску

130- Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної  перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб

131-Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту

133 - Сплата грошових зобов'язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб

134 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)

140 - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску

145 - Надходження розстрочених (відстрочених) сум

 Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися  окремим документом на переказ.

При заповненні розрахункових документів на сплату податків, зборів, єдиного внеску в полі «Призначення платежу» необхідно вказувати ідентифікаційний код.

За правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків.

 

ПЛАТНИКАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЄДИНИЙ РАХУНОК.

Порядком функціонування єдиного рахунка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року №321 зі змінами (далі – Порядок №321) передбачений чіткий механізм перерахування коштів з єдиного рахунку на бюджетні/небюджетні рахунки, встановлені конкретні часові інтервали та послідовність виконання в межах поточного банківського дня окремих бізнес-процесів , пов’язаних з формуванням Реєстру платежів.

 Щоб уникнути ситуацій неперерахування коштів до бюджету звертаємо Вашу увагу на дотримання вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 (зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 №847).

 

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню - останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#».

 

Приклад заповнення поля «призначення платежу» для сплати на бюджетні /небюджетні рахунки для зарахування коштів  для платників, які використовують для сплати податків єдиний рахунок

 

100,00

;25478952

;14010100

;

;UA988999980000033113300900009

;37987788

;

;

;

;

;ПДВ за січень

;

;

;#

100,00

;2336548960

;71040000

;

;UA328999980000355639204022040

;37987788

;

;

;

;

;ЄСВ за березень

;

;

;#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1 - заповнюється сума коштів, яка зараховується на єдиний рахунок

2 – 23365489 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (для юридичних осіб)

      або

2336548960 – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний     номер платника), який здійснює сплату (для фізичних осіб)

3 - заповнюється технологічний код єдиного внеску, на який спрямовуються кошти

4 - не заповнюється

5 - заповнюється номер рахунку одержувача для зарахування коштів

6 - заповнюється код одержувача

7 - не заповнюється

8 - не заповнюється

9 - не заповнюється

10 - не заповнюється

11 - заповнюється роз'яснювальна інформація про призначення платежу

12 - не заповнюється

13 – вид ознаки (заповнюється органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС (перелік кодів ознак, які вказуються в полі N 13, наведено в додатку 3 до цього Порядку) у разі перерахування стягнутих сум на єдиний рахунок. Таке поле неактивне під час заповнення його платником податків / єдиного внеску)

Перелік кодів ознак

Код ознаки

Вид ознаки

Використовуються під час заповнення документів на переказ виключно органами державної виконавчої служби та/або територіальними органами ДПС під час заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску з використанням єдиного рахунку

F

Стягнуто територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу

Z

Стягнуто органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження

14 - заповнюється символьний знак "#".

 

Крім цього,  в п. 15 Порядку №321 визначено:  За коштами, які відповідно до абзацу четвертого пункту 35 1.7 статті 35 1 Кодексу є помилково сплаченими грошовими зобов'язаннями, ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування таких коштів на єдиний рахунок надсилає платнику через електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом.

Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання від ДПС повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом визначає через електронний кабінет належність платежу відповідному одержувачу.

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу відповідному одержувачу, інформація з розрахункового документа вважається інформацією без визначення належності платежу відповідному одержувачу і суми такого платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35 1.6 статті 35 1, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Кодексу.

 

Покроковий опис процесу уточнення платниками реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок в ІТС «Електронний кабінет»

 

Кроки платника

 

1 КРОК

Увійти до приватної частини електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.

Вибрати у вкладці «Вхідні/Вихідні документи» документ «Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок» за формою J/F1407201.

Увійти у вкладку «Єдиний рахунок»/«Журнал повідомлень про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок».

 

2 КРОК

Заповнити документ «Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок» за формою J/F1307301 шляхом зазначення належності платежу відповідному одержувачу не пізніше наступного робочого дня після отримання «Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок» за формою J/F1407201.

 

3 КРОК

Підписати документ «Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок» за формою J/F1307301 та відправити до ДПС.

 

4 КРОК

Отримати квитанцію № 2 до документу «Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок» за формою J/F1307301 з результатом обробки про його успішне прийняття ДПС.

 

Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Харківській області.

РАХУНКИ для сплати  ЄСВ.

  

Державна  податкова служба України повідомляє, що на  виконання пункту 16 розділу VІ  “Прикінцеві та перехідні положення ” Бюджетного кодексу України Головним управлінням Державної казначейської служби України у Херсонській області з 01.03.2021 відкрито рахунки за надходженнями до місцевих бюджетів АР Крим та м.Севастополя  для сплати боргів з місцевих податків і зборів,  що виникли до початку тимчасової окупації, визначеної Законом України “Про забезпечення прав і  свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій  території України”, платниками - резидентами, які мають об’єкти оподаткування з місцезнаходженням на тимчасово окупованій  території України. 

Відповідні рахунки розміщені на  офіційному субсайті ГУ в Херсонській області   https://kherson.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

 

Головне управління Державної податкової служби у Харківській області повідомляє, що  на теперішній час в Інформаційній системі органів  ДПС обліковуються  значні суми надходжень податкових платежів та єдиного внеску, які не можливо ідентифікувати в наслідок некоректного заповнення платниками реквізитів поля «Призначення платежу» платіжного документу, перерахування коштів на невірний рахунок, тощо.

Якщо Ваш платіж наявний в списку нез’ясовані _платежі.xls  Вам необхідно звернутися до підрозділів обліку платежів та зведеної звітності ГУ ДПС у Харківській області.

У разі виникнення питань щодо невідображення в Електронному кабінеті сплачених сум у 2021році просимо звертатись:

-         особисто до територіальних органів ГУ ДПС у Харківській області за місцем основної реєстрації;

-         письмово на адресу ГУ ДПС у Харківській області

-         за номерами телефонів ГУ ДПС у Харківській області.

 

Телефони відділу обліку платежів та зведеної звітності ГУ ДПС у Харківській області

 

Управління електронних сервісів, відділ обліку платежів та зведеної звітності  

Телефон

-          м..Ізюм, Ізюмський район

-          Балаклея

-          Барвенкове, Борова

-          Богодухів, Валки, Золочів,Красний Кут, Коломак

-          Кегичівка, Зачепилівка, Красноград, Сахновщина  

-          Великий Бурлук, Дворічна, Куп’янськ, Куп’янський район, Шевченково

-          Близнюки, Лозова, Лозовський район

-          Первомайськ, Первомайський район

-          Нова Водолага, Харківський район, Дергачі, м. Люботин

-          Вовчанський район, Зміївський район

-          м.Чугуїв, Чугуївький район, Печенізький район, Вовчанський район

-          Шевченківський, Холодногірський, Ново-Баварський райони м..Харкова

-          Київський, Московський райони м.Харкова

-          Оснв’янський, Слобідський, Індустріальний та Немишлянський райони м.Харкова

(05743)  2-87-01

(05749) 2-09-44

(05759) 66-9-08

(05764)  5-04-64

(05744)  7-33-99

(05742)  7-85-77

 

(05745)  7-04-05

(05748) 3-32-25

(0572)  93-41-16

(05747) 3-27-45

(05746)  2-32-84

 

(057)  702-87-64

 

  (057)  714-34-64

(0572)  94-59-48