Головне управління ДПС
у Харківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Управління податкового аудиту повідомляє

опубліковано 02 грудня 2021 о 11:22

Головне управління ДПС у Харківській області стосовно застосування платниками податків зменшеної ставки податку, яку передбачено відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту повідомляє, що статтею 141.4.1 ПКУ визначено перелік доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України (проценти, дивіденди, роялті, фрахт та доходи від інжинірингу, лізингова/орендна плата тощо). Такі доходи оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Згідно з п. 3.2 ст. З ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до п. 103.1 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 ПКУ особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу (якщо відповідна умова передбачена міжнародним договором) і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, які підписані Урядом України з Урядами іноземних країн, мають типову структуру.

При цьому, слід звертати увагу на кінцеві статті Конвенцій, а саме: тексту якою мовою надається перевага у разі розбіжностей між українським текстом та текстом країни – учасниці Угоди.

 Наприклад, відповідно до примірника українською мовою Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі - Конвенція):

-         п.2 ст.12 «Роялті» «Однак такі роялті можуть також  оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником роялті, то податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 проиентів загальної суми роялті у межах значення підпункту а) пункту 4 цієї статті.»

 

Проте згідно із примірником Конвенції англійською мовою (дані офіційного сайту Міністерства фінансів Королівства Бельгії https://еservices.minfin.fgov.be/) у вищезазначеному пункті Конвенції не передбачено ставки 5 відсотків для роялті, а зазначено ставку 10 відсотків.

Крім того, в ст. 29 Конвенції зазначено, що у разі розходжень у текстах перевагу має англійський текст.

Відповідно до пункту 103.9 ПКУ особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів за формою Додатку ПН у складі Податкової Декларації з податку на прибуток підприємства.