Головне управління ДПС
у Харківській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Харківській області інформує

опубліковано 05 серпня 2022 о 11:05

Управління з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє, що набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» від 8 липня 2022 р. № 2381-IX.

Так, вищезазначеним Законом на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків, не поширюються на вчинення наступних дій:

- одержання декларантом грошових коштів, у повному обсязі використаних (за наявності підтвердження використання одержаних грошових коштів у повному обсязі на одну або декілька із зазначених цілей) виключно для таких цілей:

1) здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

2) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв на користь Збройних Сил України;

3) здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв для підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

4) здійснення витрат на придбання та доставку товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам;

5) здійснення витрат на придбання та доставку товарів, оплату робіт чи послуг, наданих як гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

- одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам (за наявності підтвердження передачі таких товарів у повному обсязі).

Отже з урахуванням внесених змін цим Законом до Закону «Про запобігання корупції», декларанти можуть займатися волонтерською роботою, збирати гроші (як у готівковому вигляді так і безготівковому) на придбання та доставку товарів для подальшої їх передачі у власність Збройним Силам України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам, які наразі захищають Україну проти збройної агресії з боку російської федерації.

Додатково слід вказати, що декларанти тепер можуть так само отримувати допомогу, яка не буде підпадати під вимоги щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків відповідно до Закону «Про запобігання корупції» у разі:

- одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, товарів, наданих як благодійна пожертва чи гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (за наявності підтвердження надання таких товарів у повному обсязі на зазначені цілі);

- одержання безоплатно або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну, особами, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях України чи на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або особами, які були змушені залишити місце свого фактичного проживання внаслідок тимчасової окупації (загрози тимчасової окупації), ведення (загрози ведення) бойових дій:

1) послуг із проживання чи розміщення;

2) транспортних послуг чи послуг із перевезення у зв’язку із зміною місця фактичного проживання та/або з поверненням до місця проживання;

3) послуг із проживання чи розміщення;

4) медичних послуг;

5) лікарських засобів;

6) товарів, робіт або послуг, визнаних гуманітарною допомогою (за винятком транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, крім легкових автомобілів, спеціально обладнаних для перевезення осіб з інвалідністю та переданих особам з інвалідністю).

Тепер, з урахуванням вищевказаних змін, у Розділах «Доходи, у тому числі подарунки» та «Видатки та правочини» декларантам у своїх деклараціях, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, не потрібно зазначати наступну інформацію:

-  щодо об’єктів декларування, придбаних з метою подальшої їх передачі у власність Збройним Силам України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам;

-  щодо матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) або міжнародної організації.

Повідомлення про суттєві зміни та відкриття валютного рахунку в банку-нерезидента.

У разі отримання одержання доходу, придбання майна, здійснення видатків, пов’язаних з придбанням товарів для потреб ЗСУ та волонтерською діяльністю, то повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подається.

У свою чергу, в разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента повідомлення про відкриття валютного рахунку може не подаватися, якщо такий рахунок був відкритий під час дії воєнного стану та використовувався виключно для отримання матеріальної допомоги, передбаченої законодавством іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) або міжнародної організації, та закритий протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Щодо подання декларації, повідомлення про суттєві зміни та відкриття валютного рахунку.

Тепер, з урахуванням введення воєнного стану в України, з метою упорядкування роботи суб’єктів декларування та дотримання ними вимог Закону України «Про запобігання корупції», було внесено зміни, які полягають в наступному:

1) суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.

2) суб’єкт декларування, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язаний подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання якого виникли у період дії воєнного стану, зобов’язаний подати таке повідомлення протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.

3) суб’єкт декларування, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язаний подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, підстави для подання якого виникли у період дії воєнного стану, зобов’язаний подати таке повідомлення протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

У свою чергу слід зазначити, що суб’єкт декларування також може подати декларацію, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента і під час дії воєнного стану.

Додатково звертаємо увагу на те, що зобов’язання декларанта щодо подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента стосується тих вимог, що визначені статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції», та з урахуванням вже зазначених змін, пов’язаних з придбанням товарів для ЗСУ, волонтерською діяльністю  та отриманням матеріальної допомоги від іноземної держави та/або міжнародної організації.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Так, з урахуванням внесених змін, було знято певні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, визначених статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції».  Тепер на період дії воєнного стану обмеження, встановлене пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», не поширюється на державних службовців (крім державних службовців категорії "А"), якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови що трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, стосовно яких такі державні службовці протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців.

У свою чергу вищезазначені особи зобов’язані припинити зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) чи підприємницькою діяльністю відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» протягом 15 робочих днів з дня припинення простою або закінчення відпустки.

Щодо припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку у разі призначення на посаду.

З урахуванням внесених змін до Закону України «Про запобігання корупції» було знято певні обмеження щодо строків припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, у разі призначення особи на посаду, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Так, відповідно внесених змін, тепер на період дії воєнного стану перебіг строків:

-  визначених частиною другою статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (Щодо припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку у разі призначення на посаду);

-  частиною першою статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо передачі в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом)

зупиняється до дня припинення чи скасування воєнного стану для осіб, які не мають можливості здійснити визначені дії у встановлені строки у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони.

Тепер такі особи виконують відповідні обов’язки у такі строки:

1) обов’язки, передбачені частиною другою статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» - протягом 15 робочих днів з дня припинення чи скасування воєнного стану;

2) обов’язки, передбачені частиною першою статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», - протягом 60 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

З повним текстом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» від 8 липня 2022 р. № 2381-IX  можливо за посиланням за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2381-20#Text

 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Харківській області